Bouwvakkers onderschatten gevaren kankerverwekkend stof

Bouwvakkers onderschatten gevaren kankerverwekkend stof

In de bouw worden veel te weinig maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen het inademen van kwartsstof. Werkgevers en werknemers zijn onvoldoende doordrongen van de gevaren. Inademen van kwartsstof kan op termijn leiden tot ernstige longziekten als stoflongen en kanker. Kwartsstof is een zeer fijn stof dat vrijkomt bij verschillende bouwwerkzaamheden, zoals zagen, slijpen of schuren van baksteen, natuursteen of gasbeton.Bij controles van de Arbeidsinspectie vorig jaar bleek op twee derde van de geïnspecteerde 467 bouwplaatsen niks of te weinig te gebeuren tegen kwartsstof. Onwetendheid was een belangrijke oorzaak. En dat terwijl er in de branche de afgelopen jaren veel actie is ondernomen om de risico’s van dit ziekmakende stof onder de aandacht te brengen en te verminderen. Werkgevers en bouwvakkers zijn voorgelicht over de gevaren en hoe die te voorkomen.
Er is apparatuur ontwikkeld voor het zagen of slijpen van steen die het stof afzuigt of vermengt met water, waardoor het neerslaat. Als dat niet kan of te weinig bescherming biedt, is er adembescherming met speciale filters die inademen van het stof tegengaan.In de praktijk blijken deze hulpmiddelen vaak niet te worden gebruikt. De meest voorkomende overtreding was het vegen van een ruwe betonvloer. Daarbij komt veel kwartsstof vrij. Het schoonmaken van zo’n vloer moet daarom met een industriële stofzuiger gebeuren. De inspecteurs moesten 95 keer het werk stilleggen omdat de situatie uiterst schadelijk was.

Let op: Op het overschrijden van de grenswaarde staat een boete van € 2250,-

Alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben onvoldoende effect gehad. De Arbeidsinspectie vindt dat de brancheorganisaties een nieuwe campagne moeten starten om werkgevers en werknemers ervan te overtuigen dat kwartsstof levensgevaarlijk is. De effecten doen zich pas op langere termijn voor, maar zijn onomkeerbaar. De campagne zou duidelijk moeten maken waar de gevaren precies zitten en hoe die te voorkomen zijn. Ondertussen blijft de Arbeidsinspectie ook actief controleren.

Maak een vrijblijvend een afspraak om te kijken welke oplossing voor uw bedrijf het meest geschikt is. Indien gewenst verzorgen wij een demo op de bouwplaats.

Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid