Kalibreren van lasers

Balk Hechttechniek
De specialist voor alle Hechttechnieken

Kalibreren van lasers

ALGEMEEN
Wij zijn officieel dealer van Topcon Sokkia Nederland en laten het kalibreren van uw laser uitvoeren door het Topcon Service Center. Zij zijn volledig geoutilleerd voor onderhoud, reparatie en kalibratie van alle laser- en landmeetkundige instrumenten. De nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van het werk in het Topcon Service Center wordt op een hoog niveau gehouden door gebruik te maken van moderne test-faciliteiten en voortdurende training van de Service Technicians. Het Topcon Service Center is ISO 9001 gecertificeerd.

ONDERHOUD
Laser- en landmeetkundige instrumenten behoeven regelmatig onderhoud, teneinde in technisch optimale staat te blijven. Die technische optimale staat is nodig om continu te kunnen vertrouwen op de juiste werking en de vereiste nauwkeurigheid van deze instrumenten. Bij intensief gebruikte instrumenten wordt tenminste eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt aanbevolen.

KALIBRATIE BEURT
De tarieven voor de kalibratiebeurt zijn gebaseerd op alleen het afregelen binnen specificatie van het aangeboden instrument. Deze beurt is speciaal bedoeld voor instrumenten in goede staat, die gedurende het jaar maar zeer weinig zijn gebruikt.

CONTROLE BEURT
De tarieven voor de controle beurt zijn gebaseerd op normaal gebruikte instrumenten, die tussen twee jaarlijkse onderhoudsbeurten in, voor controle worden aangeboden en nog niet toe zijn aan jaarlijks onderhoud.

JAARLIJKS ONDERHOUD
De tarieven voor het jaarlijks onderhoud zijn gebaseerd op intensief gebruikte instrumenten, die minimaal een jaar geleden voor het laatst voor onderhoud bij het Service Center werden aangeboden. Vaak vormt deze beurt ook de basis voor een gevallen of anderszins beschadigd instrument, dat ter reparatie wordt aangeboden.

SCHADE / GROTE AFWIJKINGEN
In het geval van schade, meerwerk of grote afwijkingen, die voortkomen uit het oneigenlijk of onjuist gebruik van het instrument wordt altijd vooraf een schriftelijke prijsopgave gedaan met vermelding van de vermoedelijke oorzaak van de schade.

Bij een onderhoudsbedrag boven de 110,00 of een schadeherstelling wordt automatisch een schriftelijke prijsopgave gedaan. Indien u het instrument daarna niet gerepareerd retour wil ontvangen, zullen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

KALIBRATIE RAPPORT
Alle kalibraties van het Topcon Service Center in Nederland zijn inclusief kalibratierapport. Dit rapport wordt ook in verkleinde vorm en geplastificeerd in de koffer bijgevoegd. Het origineel wordt bij de verzendbon toegezonden.

GARANTIE
Topcon Service Centers geven drie maanden garantie op de verrichte onderhouds- en reparatie.

Wilt u een aantrekkelijke offerte? Neem gerust contact op.